mandag den 5. september 2011

Retningslinier for løn og aflønning i filmproduktionerRetningslinier for løn og aflønning i filmproduktioner

Dansk Skuespillerkatalog tager i de kommende måneder en række initiativer, som skal gøre op med gratis arbejde og lavtlønnede reklamefilmjobs. I denne sammenhæng tilstræber vi sammen med Skuespillerforbundet at lave vores retningsliner.

I tilfælde af tvivl henviser vi til DSFs (Dansk Skuespillerforbunds) retningslinier på området. Se her de forskellige variationer af kontraktforhold

Vi ser desværre alt for tit, og i markant stigende grad, at skuespillere og statister ikke lønnes eller aflønnes for deres arbejde i rimelig grad. Arbejde som for år tilbage var lønnet eller langt bedre lønnet end tilfældet er nu. Årsagen er entydigt, at vi er for “mange kokke”, som underbyder hinanden af den simple årsag, at der altid er nogen der vil gøre det “Gratis”, eller til en lavere “Løn”. Årsagen kan ikke forklares med “krisen”.

Derfor giver vi dig hermed en guide, som giver dig indblik i hvad der er ret og rimeligt i forhold til løn og aflønning. Retningslinier og anvisninger som vi håber du vil følge, så vi kan få denne tendens på rette kurs igen. Vi kan ikke gøre det alene, det er en holdningsændring der skal til.

Inden du læser om guiden til lønningsforhold i branchen er det meget vigtigt at du læser definitionen på hvornår du er statist og hvornår du kan kaldes skuespiller. Det er altafgørende for hvordan og i hvilken grad du lønnes.

Hvad er forskellen på en skuespiller og en statist?
(Afsnittet her er taget fra bogen: Casting og Audition for skuespillere og statister)

Definition 
Skuespiller/ Rolletager: (Med funktion)Din karakter er i fokus, har en funktion for historien. Du har ikke nødvendigvis replikker for at din karakter anses som en rolle. Alle skuespillere/ rolletagere kommer på kreditlisten sidst i filmen.

Med funktion menes: At har du en funktion der påvirker handlingen i en film, skal du krediteres og aflønnes som skuespiller. Har du en replik, er du skuespiller ikke statist, og skal krediteres og honoreres herfor. Vinker du synligt i filmen til hovedpersonen, eller slår du ham i gulvet i barscenen er du ikke statist men skuespiller og skal krediteres og honoreres herfor.

Statist: (Uden funktion) Din rolle er i baggrunden, den er sekundær, ikke i fokus. Du fungerer som en brik af mange for at opnå og indgå som et realistisk element i filmen. Der kan være alt fra en til tusinder af statister i samme billede. Skelnet er ikke ved antallet med ved din funktion. Hvis man kun ser dig en gang i filmen uden funktion for historien, er du statist. En del af en mængde som ikke tilkender sig opmærksomhed. Forbipasserende osv. er du statist.

Agerende statister er pr. definition ikke statister, med mindre de figurere i en enhed med andre som reagerer samtidigt. Folk klapper på et stadion, folk griner i en biografsal, folk kigger måbende på himlen… i baren, til festen. Dette er statister.

Eksempel 1: I en biografsal sidder alle og griner på nær en lille pige. De andre er statister, pigen er skuespiller. Det er hende vi ser, hun er i funktion, hun har betydning for handlingen.

Eksempel 2: I filmen Schindlers liste ser vi en pige i rød jakke. Hun indgår i filmen som statist som en del af folkemængden. Men i det øjeblik man vælger at gøre hendes jakke rød i den sort/hvide film, får pigen en funktion. Hun krediteres også derfor sidst i filmen. Hun er skuespiller.

Eksempel 3: Nanna Birk Larsen alias Julie Ølgaard i ”Forbrydelsen”. Er skuespiller også i de første afsnit af serien hvor vi blot ser hende på et billede. Hun har en funktion.

Vi har gennem den senere tid hørt om begrebet ”Avanceret statist”, hvilket er noget være vås. Enten er du statist ellers er du skuespiller, der er ingen mellemvej, men det er vigtig du kan se forskellen.


Løn/ aflønning af Statister
I filmproduktioner uden eller med meget lavt budget, kan statister i udgangspunket ikke kræve eller forlange løn. Her taler vi om filmproduktioner (Kortfiktion eller dummyproduktioner) fra de mange uddannelser i Danmark som, Filmskolen i Ebeltoft, Filmværkstederne, Medieskolerne, Filmvidenskab og Station next mfl. Det eneste man som statist kan forlange ved sådanne produktioner er forplejning. Man skal deltage i disse produktionstyper af lyst, for netværk og for erfaring. Som statist krediteres du ikke!

I filmproduktioner med væsentligt budget, (Spillefilm, Tv-serier) skal statister i hovedreglen på en eller anden vis kompenseres. Med kompensation menes enten direkte løn eller aflønning via gavekort eller lign. eller med refundering af transport. I denne sammenhæng skal man dog skelne mellem scenernes størelse og antallet af statister i en scene. I massescener (Scener med mere end 20 statister) vil vilkårene være anderledes end hvis du indgår i en scene med 2-10 andre statister. I tilfælde af scener med få statister skal du kræve honorering, refundering eller anden form for aflønning. Fordre din deltagelse at du tager fri fra arbejde, er det kun ret og rimeligt at du på en eller anden vis kompenseres. Som statist krediteres du ikke!

I filmproduktioner af kommerciel art (Reklamefilm)(med undtagelse af dummyreklamer) SKAL du i udgangspunket lønnes. Kun i tilfælde af scener med mange medvirkende kan andre aflønningsformer komme på tale, ellers SKAL du lønnes.
Lønnes størrelse afhænger af eksponeringsgraden og intet andet. Jo større eksponering der er i en opgave, desto mere skal du have i løn. Der er derfor stor forskel på om en reklamefilm er til hjemmesidebrug eller om den skal anvendes på nationalt tv. Forplejning samt transport skal dækkes i forbindelse med optagelser og du skal ikke selv afholde udgifter i forbindelse med overnatning osv.

Løn/ aflønning af Skuespillere
I filmproduktioner uden eller med meget lavt budget, kan skuespillere i udgangspunket ikke kræve eller forlange løn. Her taler vi om filmproduktioner fra de mange uddannelser i Danmark som, Filmskolen i Ebeltoft, Filmværkstederne, Medieskolerne, Filmvidenskab og Station next mfl. Det eneste man som skuespiller kan forlange ved sådanne produktioner er forplejning samt kreditering i filmen. Man skal deltage i disse produktionstyper af lyst, for netværk og for erfaring.

I filmproduktioner med væsentligt budget, (Spillefilm, Tv-serier) skal skuespillere lønnes. Uanset uddannelsesbaggrund og forudsætninger burde aflønningen være efter de gældende vilkår for skuespillere fra DSF (Dansk Skuespillerforbund) Forplejning, transportudgifter, overnatning mv. skal naturligvis dækkes. DU skal krediteres.

I filmproduktioner af kommerciel art (Reklamefilm)(med undtagelse af dummyreklamer) SKAL du lønnes. Din løn er til hver en tid til forhandling, men du skal lønnes. Det er eksponeringsgraden som skal være afgørende for størrelsen af din løn og ikke for tiden med at udfører arbejdet. Reklamefilm til netbrug aflønnes lavere end til nationalt eller regionalt TV. Men du SKAL lønnes, alt andet er indiskutabelt. Du krediteres ikke i reklamefilm.

I tilfælde af tvivl henviser vi til DSFs (Dansk Skuespillerforbunds) retningslinier på området. Se her de forskellige variationer af kontraktforhold

Mvh
Tommy Duus

DASK- Vi spiller en rolle, hele livet!
 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar