tirsdag den 30. oktober 2012

Kom i skolepraktik som filmmedarbejder

Kom i skolepraktik som filmmedarbejder

Kunne du tænke dig at komme i skolepraktik som filmskuespiller, filminstruktør, manuskriptforfatter, filmfotograf eller klipper i uge 9, 10 eller uge 11 (2013) skal du læse videre her. (9.-10. klasse)Konceptet:
Vi udvælger med udgangspunkt i ansøgninger indsendt inden den 12. februar 2013, 12 filmskuespillere, 3 filminstruktører, 3 manusskripforfattere, 3 fotografer og 3 klippere.

De udvalgte inviteres til en 2-5 dages intensiv workshop i skabelsen af en film. Undervisningen foretages af fagfolk indenfor de respektive fagområder og til slut i forløbet er der produceret 3 film til visning for forældre og pårørende den sidste dag. De udvalgte overnatter og spiser på skolen.
Praktiken er gratis, men der vil for de fleste være udgifter i forbindelse med transport til skolen samt forplejning. Vi forventer, at stille en forplejningsløsning for de udvalgte som vil koste ca. 150 kr. pr. døgn.

At producere film er ikke et 8-16 job. Du skal være indstillet på at være aktiv i processen i 10-14 timer i døgnet i denne uge. Du skal være indstillet på, at være behjælpelig og samarbejde omkring andre funktioner end din egen (specielt skuespillerne). At få en eller 3 film færdige indenfor 3-5 dage fordre samarbejde.


Hvor ligger skolen?
Vi arbejder på at indgå samarbejde med en højskole/ efterskole på Fyn eller i Trekantsområdet. Vi finder et centralt sted, med gode rammer og vilkår. Vi har fundet et godt sted, men aftalen er ikke bekræftet, hvorfor vi venter med at offentliggøre det.


Sådan kommer du i praktik som filmmedarbejder:
Skriv en kort men skarp ansøgning om hvorfor du ønsker at komme i praktik som filmmedarbejder og hvorfor vi skal vælge dig. Skriv om tidligere erfaringer, hvis du har nogle og hvilket udstyr du måtte have erfaring med at arbejde med. I nogen grad vil det måske være lettest at arbejde med udstyr du i forvejen kender til?


HUSK:
  • Din ansøgning må max. være 1 a4 side.
  • Du skal i din ansøgning fortælle hvilke uge/r du kan komme i praktik (9,10 eller 11)
  • Inden du sender din ansøgning skal du have dine forældres samt din klasselærers (UU-vejleres) accept.
  • Husk at skrive telefonnr og by og hvilke klassetrin du er på.
  • Din ansøgning skal mailes til: info@dask-online.dk
  • Det skal tydeligt fremgå, hvilke del du ønsker at komme i praktik i emnefeltet ("Praktik filminstruktør")


Alle ansøger vil få bekræftet at deres ansøgning er modtaget, men vi tager kun telefonisk kontakt til dem vi udvælger til praktikken. (Efter den 12. februar)


Om Praktikken

Dansk Skuespillerkatalog modtager mange henvendelser fra UU-vejledere og elever i folkeskolen om at komme i praktik eller søger vejledning i hvor man søger sådanne praktikpladser. Der er ikke mange steder at gå hen og i dagligdagen har vi ikke selv tiden.

Tilbage i 2009 tog vi initiativet til denne form som er beskrevet her. Det blev på alle måder en stor succes for de 24 praktikanter vi havde dengang. Vi har fået flere forespørgsler og tager nu initiativet igen.


Mvh
Tommy Duus

Caster og indehaver af www.dask-online.dk


Ingen kommentarer:

Send en kommentar